GIA SƯ DẠY BIOLOGY

5/5 - (1 vote)

⚗️ Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức là trung tâm uy tín chuyên cung cấp gia sư cho học sinh trường quốc tế ,. Đến với gia sư Tâm Tài Đức, chúng tôi xin cam đoan quý phụ huynh có con em học tại Trường Quốc Tế sẽ cảm thấy thật sự hài lòng.

Trong các môn học quốc tế như Toán (Mathematics), Vật lý (Physics), Hóa học (Chemistry), Ngôn ngữ văn học Anh (English language) , Kinh tế (Economy) thì có môn Sinh học (Biology). Đây là môn gây rất nhiều khó khăn cho các em học sinh quốc tế. 

Việc tiếp cận môn học Sinh học (Biology) là một điều không hề đơn giản cho các bạn đang theo học các trường quốc tế tại Việt Nam. Việc tìm kiếm giáo viên dạy môn này cũng rất khó khăn vì ít giáo viên nào ở Việt Nam có đủ kiến thức chuyên môn vớivốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành để dạy môn này.

Tính tới hiện tại, chúng tôi đã cung cấp cho các học sinh theo học các trường  quốc tế bên dưới:

·         VAS: Vietnam Australia International School

·     AIS: Australian Internaitional  School, American International School

·         APU: Asia Pacific University International School

·         BIS/BVIS: British International School/ British Vietnamese International School

·         SIS: Singapore International School

·         TAS: The American School of Vietnam

·         CIS: Canadian International School

·         VASS: Vietnam American Secondary School

·         SNA: School of North America

·         IPS: Asia International School

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có được một giáo viên chất lượng cho các em.

🦠 GIA SƯ DẠY A LEVEL  BIOLOGY-SINH HỌC A LEVEL

AS và A Level Biology

Là hai khóa học liên quan đến lĩnh vực sinh học trong hệ thống giáo dục Anh Quốc và nhiều nước trên thế giới. Đây là một trong những môn học khoa học tự nhiên quan trọng nhất, giúp học sinh hiểu về sự phát triển, chức năng và sự tương tác của các hệ thống sinh học trong thế giới sống.

AS Level Biology bao gồm các chủ đề cơ bản về cấu trúc và chức năng của tế bào, quá trình truyền dẫn gene, tế bào thực vật và động vật, sinh thái học cũng như các vấn đề xã hội liên quan đến sinh học. Các chủ đề cụ thể bao gồm:

 1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
 2. Sự sinh sản và di truyền
 3. Sự tiếp nhận chất ở động vật và thực vật
 4. Điều hoà hệ thống nội tiết
 5. Thực vật và sự sinh sản của chúng
 6. Sinh thái học và quản lý môi trường

Các chủ đề cơ bản của AS Level Biology:

 Dưới đây là một số chủ đề chính được bao gồm trong khóa học A Level Biology:

 1. Sinh học phân tử và gene
 2. Cấu trúc và chức năng của DNA
 3. Sự sao chép và biểu hiện gen
 4. Các phương pháp nghiên cứu gen và tạo đột biến gen
 5. Sự di truyền và tiến hóa

       2. Các hệ thống sinh học trong cơ thể động vật

 • Hệ thống tuần hoàn
 • Hệ thống hô hấp
 • Hệ thống tiêu hóa
 • Hệ thống thần kinh và cảm giác
 • Hệ thống nội tiết
 • Hệ thống miễn dịch
 • Các quá trình sinh học cơ bản
 •  Sự sinh sản và phát triển
 • Sự trao đổi chất
 • Các chu kỳ vòng đời của động vật và thực vật
 • Sự hô hấp và quang hợp
 • Các vấn đề sinh học hiện đại
 •  Sự đa dạng sinh học và bảo tồn môi trường
 • Các ứng dụng của công nghệ DNA và sinh học phân tử
 • Nghiên cứu và điều trị bệnh học
 • Các quan điểm đạo đức và xã hội liên quan đến sinh học

Các chủ đề này sẽ được học sinh phân tích và đánh giá kỹ lưỡng thông qua các phương pháp giảng dạy, bao gồm giảng dạy lý thuyết, thực hành trong phòng thí nghiệm, các dự án nghiên cứu và các bài kiểm tra thường xuyên. Các bài kiểm tra sẽ bao gồm các dạng trắc nghiệm, tự luận, phân tích dữ liệu và các bài tập thực hành.

Môn AS và A Level Biology sẽ có các bài kiểm tra khác nhau để đánh giá khả năng của học sinh. Sau đây là một số loại bài kiểm tra thường được sử dụng:

 1. Bài kiểm tra trắc nghiệm: Đây là loại bài kiểm tra thông dụng nhất. Học sinh sẽ được cung cấp các câu hỏi với một số lựa chọn, và họ phải chọn câu trả lời đúng.
 2. Bài kiểm tra tự luận: Đây là loại bài kiểm tra yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi một cách chi tiết và logic. Họ phải cung cấp lời giải thích và chứng minh cho câu trả lời của mình.
 3. Bài kiểm tra phân tích dữ liệu: Loại bài kiểm tra này yêu cầu học sinh phân tích các dữ liệu số liệu, biểu đồ và đồ thị, và rút ra các kết luận hợp lý từ dữ liệu đó.
 4. Bài kiểm tra thực hành trong phòng thí nghiệm: Loại bài kiểm tra này yêu cầu học sinh thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, ghi chép các kết quả và phân tích dữ liệu.
 5. Đồ án nghiên cứu: Loại bài kiểm tra này yêu cầu học sinh thực hiện một dự án nghiên cứu độc lập, bao gồm đặt vấn đề, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và rút ra kết luận. Họ cũng sẽ phải trình bày kết quả của mình trước lớp.

Điểm số :

Bài kiểm tra và đồ án: Học sinh sẽ được đánh giá dựa trên các bài kiểm tra, đồ án và bài thực hành trong phòng thí nghiệm. Điểm số sẽ phản ánh khả năng của học sinh trong việc hiểu và áp dụng các kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hành của môn học.

Bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ: Học sinh sẽ phải tham gia vào các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ để đánh giá khả năng của họ trong việc áp dụng kiến thức của môn học vào các tình huống khác nhau.

Thực hành trong phòng thí nghiệm: Học sinh sẽ được đánh giá dựa trên khả năng thực hiện các thí nghiệm và đưa ra các kết luận hợp lý từ các kết quả thu được.

Đồ án nghiên cứu: Nếu có, điểm số của đồ án nghiên cứu sẽ được tính vào kết quả đánh giá của học sinh.

Các điểm số này sẽ được tính toán và cộng lại để ra kết quả cuối cùng của học sinh. Thông thường, điểm số sẽ được phân chia thành các bậc điểm như A, B, C, D, E và U (không đạt). Bậc điểm A là điểm số cao nhất và thể hiện rằng học sinh có khả năng tốt nhất trong môn học đó, trong khi bậc điểm U thể hiện rằng học sinh không đạt yêu cầu của môn học và không đủ điều kiện để được cấp bằng tốt nghiệp.

🧬 GIA SƯ DẠY IB BIOLOGY-SINH HỌC IB

Chương trình IB Biology

 là chương trình giáo dục quốc tế do Tổ chức Giáo dục Quốc tế (IB) đề xuất và triển khai. Chương trình này được thiết kế để giúp học sinh trung học phát triển kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hiểu và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sinh học.

Chương trình IB Biology bao gồm các chủ đề chính như: tế bào và đại trà, di truyền, sinh thái học và đa dạng sinh học. Ngoài ra, chương trình cũng đề cập đến các chủ đề mới như sinh học phân tử và sinh học đại cương. Học sinh cũng được khuyến khích phát triển các kỹ năng như tư duy logic, phân tích, đánh giá và thực hành thí nghiệm.

Chương trình IB Biology bao gồm nhiều chủ đề khác nhau.

 Dưới đây là một số chủ đề học chính trong chương trình này:

Tế bào: bao gồm cấu trúc và chức năng của tế bào, tế bào nhân đôi và chu trình tế bào.

Sinh thái học: bao gồm quan hệ giữa các sinh vật và môi trường, vòng đời của các sinh vật và ảnh hưởng của con người đến môi trường.

Di truyền học: bao gồm các khái niệm cơ bản về di truyền, quy luật di truyền, đột biến di truyền và các ứng dụng của di truyền trong y học và nông nghiệp.

Đại trà: bao gồm cấu trúc và chức năng của các hệ thống trong cơ thể, bao gồm hệ tiêu hóa, hệ thống thần kinh và hệ thống miễn dịch.

Diversification of species: bao gồm các quá trình tiến hóa và sự đa dạng của các loài trong quá khứ và hiện tại.

Sinh học phân tử: bao gồm cấu trúc và chức năng của các phân tử sinh học, bao gồm DNA, RNA, protein và các quá trình di truyền khác.

Thực nghiệm và kỹ năng: bao gồm các kỹ năng thí nghiệm, phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả nghiên cứu.

Các chủ đề học này đều liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực sinh học và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để nghiên cứu và hiểu sâu hơn về sinh học.

Hình thức thi, thời gian thi và hình thức đánh giá điểm của IB Biology

 phụ thuộc vào cả 2 phần lý thuyết và thực hành.

Phần lý thuyết của IB Biology bao gồm một bài kiểm tra cuối kỳ vào tháng 5 hoặc tháng 11. Thời gian kiểm tra cho phần lý thuyết là 2 giờ 15 phút. Bài kiểm tra bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận và bài tập. Điểm số tối đa cho phần lý thuyết là 100 điểm.

Phần thực hành của IB Biology yêu cầu học sinh hoàn thành một loạt các bài thực hành, đồ án và báo cáo. Điểm số cho phần thực hành được đánh giá dựa trên các kỹ năng thí nghiệm, phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả nghiên cứu. Điểm số tối đa cho phần thực hành là 30 điểm.

Để đạt được bằng tốt nghiệp IB, học sinh phải đạt điểm số trung bình 24/45 điểm, và không có môn nào dưới 3 điểm. Điểm số của IB Biology được tính toán dựa trên tổng số điểm của phần lý thuyết và phần thực hành.

💲 BẢNG GIÁ GIA SƯ DẠY BIOLOGY

Tùy theo yêu cầu, trình độ, môn học, khu vực dạy, học lâu dài hay cấp tốc để ôn thi, số học viên mà mức phí thực tế sẽ có khác. Quý phụ huynh/Học viên liên hệ với trung tâm gia sư Tâm Tài Đức qua Zalo bằng cách search số điện thoại này: 091 6265 673 để nhắn tin qua Zalo yêu cầu gởi báo giá, trung tâm gia sư Tâm Tài Đức sẽ tư vấn và gởi báo giá cụ thể cho Quý phụ huynh/Học viên.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0946433647 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*